PL EN DE
Menu

Hermex - Przetwórstwo złomu i odpadów metalurgicznych - Częstochowa

 

Ogłoszenie

 

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX” Adam Czech realizuje projekt pn. „Opracowanie zasypki egzotermiczno-izolacyjnej dla żeliwa i staliwa z wykorzystaniem materiałów odpadowych z przeróbki zgarów aluminiowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności POSW HERMEX poprzez opracowanie receptury serii zasypek egzotermiczno-izolacyjnych (dedykowanych odlewniom żeliwa i staliwa), których produkcja będzie możliwa do wdrożenia w działalności Przedsiębiorstwa.

 

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy HERMEX:

- dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,

- zwiększenie grona dotychczasowych klientów,

- wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,

- możliwość zagospodarowania 100% materiałów odpadowych, powstałych w wyniku prowadzenia przez HERMEX działalności w zakresie przetwórstwa odpadów,

- wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz MŚP,

- stworzenie wizerunku innowacyjnej firmy, kreującej nowe rozwiązania w obszarze produktów dla odlewnictwa.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 - 31.01.2017

Całkowita wartość projektu: 147 427,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 95 888,00 zł


© Hermex 2021 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione