PL EN DE
Menu

Polityka środowiskowa

 

Działalność przedsiębiorstwa opiera się na wartościach umożliwiających osiąganie istotnych celów ekologicznych poprzez racjonalną działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania odpadów. Działalność firmy jest przyjazna dla środowiska bowiem bezpośrednio eliminuje część frakcji odpadowych, które w wielu przypadkach trafiają na hałdy i składowiska.

W trosce o otaczające nas środowisko staramy się prowadzić działalność i rozwijać przedsiębiorstwo z poszanowaniem środowiska naturalnego, funkcjonując zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Deklarujemy planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, mając na uwadze najmniejszy ich wpływ na środowisko. Do naszych priorytetowych celów środowiskowych należą:

  •     ochrona powietrza atmosferycznego
  •     ochrona gleby przed ujemnym wpływem odpadów


Realizujemy je przede wszystkim poprzez systematyczne uświadamianie pracowników w zakresie prowadzonej polityki środowiskowej, stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, minimalizację powstawania odpadów oraz kierowanie ich do powtórnego wykorzystania.

 Naszym priorytetem jest zapewnienie pracownikom Hermexu jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy. Systematycznie szkolimy naszą załogę w zakresie stosowania przepisów BHP, aby mogła pracować bez narażania zdrowia i życia.

© Hermex 2021 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione