PL EN DE
Menu

 

         Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 14.09.2016 r. dotyczące realizacji usługi badawczej w ramach projektu pn. „Opracowanie zasypki egzotermiczno-izolacyjnej dla żeliwa i staliwa z wykorzystaniem materiałów odpadowych z przeróbki zgarów aluminiowych” w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, najkorzystniejszą ofertę złożyła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa. Niniejszym, podmiot ten został wybrany do zrealizowania przedmiotowej usługi badawczej.

© Hermex 2015 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione