PL EN DE
Menu

Żużle syntetyczne

 

Żużle syntetyczne „Almex” i „Almex Al2O3” powstały w wyniku współpracy firmy Hermex z Instytutem Metali Żelaza w Gliwicach. Są one przeznaczone do rafinacji piecowej i pozapiecowej stali. Mają postać granulatu o wielkości ziarna od 3 do 25 mm, co ułatwia ich dozowanie i eliminuje pylenie w czasie namiarowania. Charakteryzują się niską temperaturą topnienia, wysoką reaktywnością i silnym działaniem odtleniająco-rafinacyjnym, szczególnie odsiarczającym. Zaletą żużli jest to, że podczas jego stosowania nie wydzielają się substancje szkodliwe dla środowiska (np. fluorki). Obecność niewielkich ilości metalicznego aluminium zwiększa właściwości odtleniające produktów. Tym samym maleje konieczność dodawania aluminium hutniczego, co obniża koszt produkcji stali. Natomiast niewielka zawartość węglanów korzystnie wpływa na spienianie żużla, tłumi pracę łuku elektrycznego i chroni przed pochłanianiem gazów z atmosfery. Dzięki właściwościom upłynniającym z powodzeniem zastępują inne upłynniacze, jak boksyt czy fluoryt. Produkty nadają się do stosowania we wszystkich stalowniach posiadających urządzenia do obróbki pozapiecowej stali.

Almex Al2O3

Zalecane dozowanie:
- do odtleniania stali podczas spustu do kadzi odlewniczej: 2 – 3 kg na tonę płynnej stali
- do rafinacji i upłynniania żużlu w piecu kadziowym: 2 – 4 kg na 1 tonę ciekłej stali
- do spieniania żużla rafinacyjnego w piecu kadziowym: 1 – 2 kg na 1 tonę ciekłej stali

Skład chemiczny:
- Al2O3    min. 60% w tym aluminium metaliczne max. 5%
- CaO    max. 7%
- SiO2     max. 7%
- MgO   max 7%
- H2O    max. 2%
- Fe2O3 max 3%

Straty prażenia –  16%

© Hermex 2021 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione