PL EN DE
Menu

Żużle syntetyczne

 

Żużle syntetyczne „Almex” i „Almex Al2O3” powstały w wyniku współpracy firmy Hermex z Instytutem Metali Żelaza w Gliwicach. Są one przeznaczone do rafinacji piecowej i pozapiecowej stali. Mają postać granulatu o wielkości ziarna od 3 do 25 mm, co ułatwia ich dozowanie i eliminuje pylenie w czasie namiarowania. Charakteryzują się niską temperaturą topnienia, wysoką reaktywnością i silnym działaniem odtleniająco-rafinacyjnym, szczególnie odsiarczającym. Zaletą żużli jest to, że podczas ich stosowania nie wydzielają się substancje szkodliwe dla środowiska (np. fluorki). Obecność niewielkich ilości metalicznego aluminium zwiększa właściwości odtleniające produktów. Tym samym maleje konieczność dodawania aluminium hutniczego, co obniża koszt produkcji stali. Natomiast niewielka zawartość węglanów korzystnie wpływa na spienianie żużla, tłumi pracę łuku elektrycznego i chroni przed pochłanianiem gazów z atmosfery. Dzięki właściwościom upłynniającym z powodzeniem zastępują inne upłynniacze, jak boksyt czy fluoryt. Produkty nadają się do stosowania we wszystkich stalowniach posiadających urządzenia do obróbki pozapiecowej stali.

Almex Al2O3

Zalecane dozowanie:
- do odtleniania stali podczas spustu do kadzi odlewniczej: 2 – 3 kg na tonę płynnej stali
- do rafinacji i upłynniania żużlu w piecu kadziowym: 2 – 4 kg na 1 tonę ciekłej stali
- do spieniania żużla rafinacyjnego w piecu kadziowym: 1 – 2 kg na 1 tonę ciekłej stali

Skład chemiczny:
- Al2O3    min. 60% w tym aluminium metaliczne max. 5%
- CaO    max. 7%
- SiO2     max. 7%
- MgO   max 7%
- H2O    max. 2%
- Fe2O3 max 3%

Straty prażenia –  16%

 

Do czego służy żużel syntetyczny?

 

Żużel syntetyczny używany jest do produkcji stali. To niezbędny dodatek do utworzenia bazowych żużli rafinacyjnych, stosowanych w obróbce pozapiecowej do odsiarczania i rafinacji. Działa jako środek upłynniający i spieniający. Dzięki zakłóceniu równowagi absorpcyjnej między ciekłym metalem a jego zanieczyszczeniami zostają wydzielone wszystkie niepożądane składniki.

Rafinacja to rozdzielenie i oczyszczenie surowca. W metalurgii metali nieżelaznych stosuje się kilka metod. Jedną z nich jest rafinacja żużlowa, czyli zastosowanie stałych rafinatorów żużlowych tworzących żużel syntetyczny. Podstawową cechą żużli rafinujących jest oddziaływanie fizyko-chemiczne z zanieczyszczeniami w kąpieli metalowej. Absorpcja wtrąceń niemetalicznych z kąpieli metalowej uaktywnia się wraz z zastosowaniem w składzie żużli chlorkowych dodatków soli fluorowych. Właściwy dobór parametrów pozwala osiągnąć odpowiednie warunki, sprzyjające dla adhezji wtrąceń z żużlem i ekstrakcji stałych wtrąceń niemetalicznych z ciekłego metalu.

Oferujemy żużel syntetyczny w postaci granulatu. Dzięki odpowiedniej kombinacji żużlu syntetycznego z wapnem i innymi dodatkami powstaje bazowy surowiec, który ma niską temperaturę topnienia. Jest on wtedy bardzo aktywny i ciekły. To warunek niezbędny do produkcji stali o niskiej zawartości siarki i niepożądanych wtrąceń. Sprzedajemy też granulaty metali.

Nasze żużle syntetyczne są produktami sprawdzonymi, cieszącymi się dużym zainteresowaniem w stalowniach, które mają urządzenia do obróbki pozapiecowej i piecowej stali. Granulaty żużlowe mają odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

© Hermex 2021 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione